Institute Of Higher Education
Shams


آدرس: استان گلستان- گنبدکاووس- بلوار شادی- ضلع شرقی دریاچه مصنوعی- موسسه آموزش عالی شمس گنبد
کدپستی: 4971817615 صندوق پستی: 185-49715
تلفن: 16 الی 01733389710   نمابر: 01733389730  روابط عمومی: 09114172004
بهترین رشته ها در دانشگاه شمس

تحصیل از مقطع کاردانی تا کارشناسی ارشد

رشته های جدید دانشگاه:

- کارشناسی ارشد عمران-سازه

- کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار

- کارشناسی علوم ورزشی

- کارشناسی مربیگری ورزشی

- کارشناسی ناپیوسته حسابداری

- کارشناسی ناپیوسته تاسیسات
بخشهای اداری دانشگاه از روز شنبه 13 تیرماه تا روز شنبه 10 مردادماه تعطیل می باشد
دانشجویان جهت انجام امور آموزشی می توانند روز یکشنبه 21 تیرماه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر به دانشگاه مراجعه نمایند